top of page

Առողջապահություն
Մատակարարի ռեսուրսներ

Ռեսուրսներ Հյուսիսային Յորքի առողջապահական ծառայություններ մատուցողների համար,
օգնելու ձեզ և ձեր հիվանդներին առաջնորդել COVID-19 համաճարակով և դրանից հետո:

We have developed an information sheet for patients and the community to advise them of where they can seek care.

It includes details on Health811, 211 Ontario, local walk-in clinics for adults and children, support for seniors and how to be connected to a family doctor or nurse practitioner. 

 

The document is available in the following languages:

 • Arabic

 • English

 • Farsi

 • Korean

 • Russian

 • Simplified Chinese

 • Spanish

 • Tagalog

 • Traditional Chinese

 • Turkish

 • Ukrainian

bottom of page